O listă cu obiectele ce pot sau nu pot fi aduse pe teritoriul festivalului.

OK Ghiozdan (pe teritoriul festivalului)
OK Pelerine, Palarii, Ochelari de soare, Brichete
OK Telefoane Mobile
OK Țigări
OK Solutie pentru lentile de contact
OK Aparatate foto profesionale și camere video
OK Medicamente
OK Apă în PET sigilat
OK Corturi (doar în zona de camping)
OK Insulină (însoțită de documente)
OK Mâncare (doar în zona de camping)
OK Steaguri & Selfie Sticks

NU Droguri
NU Cuțite si bricege cu lama mai mare de 6 cm, lanturi, etc
NU Arme, explozibil, aparate pirotehnice, material toxic sau inflamabil etc
NU Sticlă, obiecte contodente
NU Alcool
NU Retunarea banilor de pe bilete/abonamente
NU Animale
NU Biciclete, skate-uri, trotinete (in perimetrul festivalului)
NU Umbrele & umbrele pliabile
NU Graffiti, stickere, etc

 

  • Accesul se face începând cu 12 Iulie de la ora 13:00
  • Participanții pot intra și ieși de câte ori doresc de pe teritoriul festivalului, dacă au la mână o brățară intactă RFID de festival;
  • Orele de incepere si de finalizare a oricaror concerte sau evenimente din cadrul Festivalului, precum si ordinea de performare a fiecarui artist pot fi modificate unilateral de catre organizator, fara ca aceasta modificare sa fie susceptibila de a cauza orice fel de prejudiciu oricarui Participant
  • Toți participanții sunt percheziționați la intrare. În cazul refuzului de a fi supus perchezitiei, participantilor le va fi refuzat accesul la eveniment

 

Camping EC - O listă cu obiectele ce pot sau nu pot fi aduse în campingul festivalului.

OK Ghiozdan & bagaje
OK Pelerine
OK Aparatate foto profesionale și camere video
OK Medicamente
OK Insulină (însoțită de documente)
OK Mâncare și conserve
OK Apă și suc în PET sigilat
OK Steaguri & Selfie Sticks

NU Droguri
NU Cuțite si bricege cu lama mai mare de 6 cm
NU Arme, explozibil, etc
NU Sticlă
NU Alcool
NU Animale
NU Biciclete, skate-uri, trotinete
NU Umbrele & umbrele pliabile
NU Mobilier de grădină
NU Foc, materiale inflamabile, combustibili și/sau generatoare de curente

 

IV. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

1. INTRAREA

1.1. ntrarea se face doar prin zonele special amenajate pe baza brățării RFID. Toti participantii la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate, aflat in perioada de valabilitate.

1.2. In momentul achizitionarii biletului, respectiv in momentul intrarii in festival, oricare dintre aceste doua evenimente se va produce primul, participantul accepta, fara obiectiuni, prevederile prezentului Regulament.

1.3. La momentul intrarii in perimetrul festivalului participantul va putea sa ia cunoştiinţă de acest regulament, care este afisat in loc vizibil.

Participanţii nu pot introduce alcool în perimetrul festivalului. Participanţii nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul festivalului. Excepții se aplică în zona de camping, unde participanții pot avea asupra lor mâncare și apă.

1.4. Participarea la eveniment se face pe proprie raspundere, inclusiv cu privire la urmatoarele:
- persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezinta risc, isi asuma intreaga raspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dauna copiiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul informeaza participantii ca este posibil ca in cursul desfasurarii evenimentului sa fie organizate focuri de artificii, sens in care atentioneaza participantii sa respecte cu strictete prevederile prezentului Regulament, sa nu depaseasca delimitarile prezente in cadrul perimetrului festivalului care delimiteaza spatiile in care participantii au acces fata de spatiile in care participantilor le este interzis, sa respecte indicatiile date la fata locului de catre reprezentantii Organizatorului, participantii asumandu-si orice raspundere pentru eventualele riscuri de vatamare sau de producere de prejudicii materiale
- Toate zonele de joaca, distractie si sport, instalatiile tip balansoar, hinte, trambuline, piscina, precum si orice alte instalatii si orice alte asemenea zone de pe teritoriul festivalului, vor fi utilizate de participantii care detin conditia fizica si psihica necesare pentru participare, pe propria raspundere.

1.5. Este interzisă intrarea cu maşina în zona festivalului fără detinerea unui un “car pass” eliberat de organizator. Organizatorul recomandă folosirea autobuzelor sau a taxi-urilor pentru a ajunge la locatia Evenimentului.

1.6. Organizatorul nu își asumă raspunderea pentru faptele săvârșite de către persoanele sub 18 ani care participă la Festival, in sarcina acestuia neexistând o obligație legala de supraveghere a minorilor.

1.7. Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile de orice natura cauzate persoanelor sub 18 ani de catre terte persoane, incluzand dar nelimitându-se la participanții Festivalului.

1.8. Organizatorul va pune la dispoziția participanților minori un formular de acces care va trebui completat de acestia împreună cu parinții/reprezentanții legali sau convenționali prin care aceștia din urmă sunt de acord cu participarea minorului la Eveniment, cu acceptarea intru-totul a prevederilor prezentului Regulament si prin care își asuma raspunderea pentru minori pe durata desfășurarii Festivalului.

1.9. După legitimarea, prin intermediul oricarui document care atestă vârsta, aflat in perioada de valabilitate, și prezentarea formularului de acces completat persoanele sub 18 ani vor primi, o brațară special destinată minorilor , care nu le va permite accesul în zonele indoor ori cumpărarea alcoolului sau tutunului.

1.10. Accesul minorilor sub vârsta de 14 ani în incinta Festivalului se acordă numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un părinte/reprezentant legal sau convențional si cu respectarea integrala a prevederilor dn regulament cuprinse la art. IV.1. Intrarea.

1.11. Accesul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani în incinta Festivalului se acordă numai dacă aceştia prezintă la intrarea în incinta Festivalului formularul de acces, in original, completat de un părinte/reprezentant legal sau convențional.

1.12. Accesul cu animale este interzis.

2. REGULI DE CONDUITĂ PE SUPRAFAŢA FESTIVALULUI

2.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi prevederile enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi.

Oranizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi isi rezerva dreptul de a solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Participanţii sunt obligaţi, ca în incinta festivalului, să respecte, să nu distrugă si in general sa nu efectueze niciun fel de actiune care ar putea fi in masura sa afecteze mediul înconjurător şi domeniul Castelului Banffy, incluzând construcţiile de orice fel şi spaţiile verzi aferente.

2.2. Pe perioada festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale sau a demara orice fel de solicitari sau actiuni, inclusive actiuni in justitie, cu privire la acestea. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex Youtube) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, insa vor folosi aceste material exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire catre public, gratuita sau oneroasa a materialelor filmate este interzisa.

Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul și fotografiatul. În aceste situații, Organizatorul va anunța pe pagina de Facebook a evenimentul că filmatul și fotografiatul în timpul acelor concerte este strict interzis.

2.3. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

2.4. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de bauturi alcoolice.

2.5. Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

2.6. In zona de camping, dar si in intreaga suprafata a evenimentului este interzisă ultilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de incalzire, de atmosfera sau orice alte metode de foc deschis) şi a materialelor inflamabile. Excepție fac zonele special amenajate de către organizatori sau partenerii acestuia din camping, zone ce vor fi semnalizate ca atare.

2.7. Înotul în lacul din incinta festivalului este interzis şi extrem de periculos. Aruncarea oricaror obiecte in lacul din incinta festivalului este interzisa.

2.8. Accesul în interiorul castelului şi a tuturor anexelor cu excepţia celor special amenajate pentru desfăşurarea fesitvalului este interzis şi extrem de periculos.

2.9. Este interzisă cățărarea sau escaladarea oricărei structuri din festival (layer, boxe, garduri, containere, corturi, etc). Cei ce vor încălca această regula vor fi escortați în afara festivalului.

2.10. Este interzis accesul în zone semnalizate ca fiind interzise publicului.

2.11. Este interzisă ridicare de cabluri de curent de pe jos. În cazul în care un participant descoperă o astfel de situație este obligat să avertizeze organizatorii.

2.12. În caz de urgență, participanții trebuie să urmeze instrucțiunile organizatorilor și indicatoarele către căile de acces.

3. REGULI DE CONDUITĂ ÎN AFARA SUPRAFEŢEI FESTIVALULUI

În afara incintei festivalului, participanţii sunt obligaţi să respecte legile în vigoare din România şi regulile de conduită socială. Sunt interzise acţiunile care periclitează fizic sau moral alte persoane sau orice fel de bunuri.

4. REGULI DE CONDUITA ÎN ZONA DE CAMPING

4.1 Campingul și facilitățile acestuia vor fi deschise începând cu data de 12 iulie 2017 ora 13:00 și se vor închide în data de 17 iulie 2017 ora 08:00.

4.2 După ora închiderii organizatorii nu mai asigură securitatea zonei de camping.

4.3 Campingul va fi deschis 24 de ore pe zi, posesorii de brățări de camping au dreptul să intre și să iasă de câte ori doresc.

4.4 Este interzisă intrarea în perimetrul campingului și în zona de acces al acestuia cu orice fel de vehicul, excepție făcând cele care deservesc zona de campare si caravanele/rulotele care vor intra doar in zona dedicate acestora.

4.5 Întreg perimetrul de campare va fi supravegheat de câtre agenți de pază. Organizatorul recomandă participantilor să nu lăse lucruri de valoare în cort.

4.6 Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale. În cazul în care ați pierdut obiecte personale vă rugăm să vă adresați infopoint-ului din festival.

4.7 Pe teritoriul campingului sunt interzise terasele și instalarea oricarui tip de mobilier de grădină.

4.8 Participanții trebuie să aiba asupra lor tipul de cort potrivit numărului de persoane care vor dormi în el. Nu sunt acceptate corturi cu antreuri mari. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu accepta instalarea în camping a anumitor tipuri de corturi.

4.9 Este intrezisă reclama de orice fel, fără acordul scris al organizatorului.

4.10 Toți participanții la camping vor fi supuși unei percheziții corporale și unui control al bagajelor ori de câte ori vor intra în camping.

4.11 Obiectele confiscate nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective în mașină. Excepție fac obiectele ilegale sau interzise prin prezentul Regulament sau deținute ilegal.

4.12 În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc), Organizatorul are dreptul sa anunte autoritatile competente, iar posesorul acestora va fi predat autorităților.

4.13 Sunt interzise drogurile, substanțele narcotice, substanțele inflamabile, explozibil și armele de orice gen.

4.14 Pe teritoriul campingului este interzis accesul cu animale.

4.15 Sunt interzise focurile de tabără, focul deschis, torțele și artificial.

4.16 Este interzisă intrarea cu generatoare de curent, aragaze și grătare.

4.17 Este interzisă intrarea cu băuturi alcoolice. Participantul are dreptul să intre cu mâncare și apă.

4.18 Corturile se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează pe drumuri, alei, zone de acces, în zonele de toalete și dușuri, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cea de instalare a corturilor.

4.19 Este interzisă aruncarea deșeurilor înafara pubelelor și a containerelor de gunoi.

4.20 4.20 Toate persoanele care intră pe teritoriul campingului trebuie să aibă o brățară care îi permite accesul în zonă.

4.21 Organizatorul va pune la dispoziția participantului la camping dușuri, toalete și lumină perimetrală.

4.22 Organizatorul nu se obligă să pună la dispoziția participantului curent electric.

4.23 Este interzis accesul cu instrumente amplificate.

4.24 Pe teritoriul campingului și în zona de acces al acestuia este interzisă comercializare bunurilor sau distribuția gratuită a obiectelor cu scop publicitar.

4.25 Participantul își va monta cortul în zona care îi este alocată la intrarea în camping.

4.26 Deteriorarea dusurilor, a toaletelor, a sistemelor de iluminat, a gardului perimetral si al altor obiecte aflate in zona de campare se pedepseste iar persoana culpabila de aceste activitati trebuie sa plateasca contravaloarea pagubelor.

5. OBIECTE PIERDUTE

Obiectele gasite in perimetrul festivalului trebuie aduse la zona de Lost & Found (care va fi marcată pe harta festivalului). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari.

6. SECURITATE

Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

In caz de incidente de violenta sau de punere in pericol a integritatii corporale a altor persoane, personalul care asigura securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta in care se desfasoara evenimentul.

7. PRIM AJUTOR

Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor, în caz de nevoie, care vor fi evidentiate pe harta festivalului.

8. SERVICII ŞI PRODUSE

În timpul evenimentului, produsele si serviciile sunt disponibile in locuri special amenajate (bar, food court). Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achizitionarea acestora doar metodele si instrumentele de plata acceptate de Organizator şi partenerii acestuia. Ca regula generala, plata serviciilor si produselor in incinta evenimentului se va face cu Brățara RFID (Radio Frequency IDentification)..

DEFINITII

Brățara RFID (RadioFrequency IDentification) – elementul material care constituie singura modalitate de incasare/plata a bunurilor vândute/cumparate în interiorul Locului Evenimentului.

Card Bancar Contactless MasterCard – element material, emis de catre o banca sau institutie acreditata care constituie modalitate de incasare/plata a bunurile vandute/cumparate in interiorul Locului Evenimentului, conform Regulamentului evenimentului.

Toti comerciantii vor avea posibilitatea sa incaseze contravaloarea bunurilor vandute prin Brățară RFID, iar o parte din ei, care au POS-uri bancare speciale contactless vor accepta si plati cu Carduri Bancare Contactless MasterCard.

Incarcare Brățara RFID - procesul prin care participantii la Eveniment vor incarca instrumentul de plata „bani” pe instrument de plata „Brățara RFID”, instrument cu ajutorul caruia vor putea achizitiona produse vandute in cadrul Evenimentului.

Returnare sume Brățara RFID - procesul invers procesului ”Incarcare Bratara RFID”, respectiv procesul prin care participantii la Eveniment vor descarca sumele ramase necheltuite de pe instrumentul de plata- „Brățară RFID” in instrument de plata „bani”. Procesul de Returnare sume Bratara RFID presupune ca initial sa existe procesul Incarcare Bratara RFID.

Cititor de Bratara RFID – device-ul cu ajutorul caruia se gestioneaza incasarea/plata produselor vandute/cumparate.

Suma incarcata pe Bratara RFID este un multi-purpose voucher (MPV), asa cum il definestelegislatia Comisiei Europeane.

ncarcarea Bratarii RFID poate fi realizata on-line prin intermediul interfaței Intellipay sau la fata locului prin plata Cash sau cu cardul bancar la oricare din punctele de incarcare.

Pe întregul teritoriu al evenimentului se pun la dispoziţie participanţilor locuri de incarcare a Bratarilor RFID in locuri special amenajate si semnalizate. Incarcarcarea acestora da dreptul posesorilor de a obţine produse şi servicii disponibile în perimetrul evenimentului.

8.3. Sumele neutilizate de pe Brățara RFID pot fi preschimbate în bani imediat dupa incarcarea Brățării RFID prin procesul denumit Returnare sume ramase necheltuite pe Bratara RFID. Procesul de returnare este de 3 tipuri:

  • Returnarea sumelor care provin din tranzactii online - returnarea va fi facuta automat prin proces invers de refund la 5 zile dupa terminarea festivalului, direct pe cardul de pe care s-a facut tranzactia online de incarcare. Fiecare tranzactie este asociata unui card. Astfel daca se fac doua tranzactii de incarcare de 100Lei si 100Lei de pe doua carduri diferite iar in festival se cheltuie 80 Lei, se vor returna 20 pentru prima tranzactie, pe primul card si 100 Lei pe al doilea card, respectiv pentru a doua tranzactie online.
  • Returnarea sumelor la punctele de incarcare de pe teritoriul festivalului. Suma returnata reprezinta toata suma ramasa in contul Bratarii RFID, astfel chiar daca au fost facute tranzactii on-line de incarcare sumele retrase vor fi pentru toate tranzactiile. (procesul se desfasoara zilnic intre orele 21:00-07:00)
  • Returnarea sumelor de bani manual dupa terminarea festivalului prin completarea unui formular online cu date de cont pe website Electric Castle. Formularul trebuie completat în maxim 7 zile de la terminarea festivalului și va fi disponibil pe electriccastle.ro. Transferul banilor depinde apoi de banca emitentă a fiecărui participant. Deasemenea transferul banilor va suporta comisioane interbancare.

Sumele ramase nesolicitate la sfarsitul perioadei de returnare automata sau recuperare manuala prin completarea formularului (5 zile, respective 7 zile dupa festival) for deveni proprietatea Organizatorului.

V. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant cu un bilet valid. Datele de desfăşurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc.).

2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical/artistic. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

3. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Organizatorului în cazul modificării programului musical/artistic al festivalului.

4. Organizatorul exclude asumarea responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul Festivalului care nu au fost cauza a unei organizări defectuoase sau neglijări.

5. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

6. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara Perimetrului Festivalului.

VI. SANCŢIUNI

1. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să parasească incinta festivalului, în cazul încălcării Regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

2. Participanţii care intră în zona de camping fără a avea acces în camping sunt obligaţi să plătească biletul de acces în camping. În caz contrar Organizatorul poate ridica dreptul participantului de a participa la eveniment, conform pct. VI.1. În acest caz participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri de la organizator.

3. Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false către organele penale, pentru începerea cercetarii.

VII. SEMNE ŞI DREPTURI DE AUTOR

1. Organizatorul are drepturi depline asupra marcilor inregistrate sau nu, numelor comerciale înregistrate sau nu, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate in corespondenta, e-mail, carti de vizita si alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor de pe electriccastle.ro sau alte canale care folosesc cele menţionate mai sus in legatura cu evenimentul Electric Castle. Cele menţionate mai sus nu pot fi copiate, utilizate sau distribuite în scop comercial, fără acordul Organizatorului scris, expres si prealabil.

2. Marcile inregistrate sau nu, numele comerciale, inregistrate sau nu, siglele, logo-urile, adresele de e-mail, numele de domenii, URL-urile, toate insemnele de acest fel, semnele şi celelalte informaţii se află sub proprietatea Organizatorului, care detine si drepturile de proprietate intelectuala şi sunt protejate de legile europene în vigoare.

VIII. CAZ MAJOR

În caz de război, revoltă, atac terrorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de partipant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.


Inapoi la lista stirilor