Concert de muzica bizantina - Grupul Nectarie Protopsaltul  - Bilete

Nu sunt spectacole active pentru acest eveniment!

Detalii eveniment

Muzica bizantină de astăzi este urmaşa cântării care a înflorit în Imperiul Bizantin. O muzică cu o tradiţie scrisă de peste un mileniu, cu rafinate şi complexe compoziţii nu mai prejos de cele ale muzicii apusene. O muzică vie, în care creaţii vechi – transmise aproape neschimbat sau, dimpotrivă, care au suferit în timp numeroase prefaceri – stau alături de altele alcătuite în anii din urmă. Un meşteşug şi o artă, predate din generaţie în generaţie, de la dascăl la ucenic.


 


Grupul Nectarie Protopsaltul este preocupat de identificarea partiturilor valoroase şi de redarea lor într-o formă cât mai apropiată de cea originală, ţinând seamă, în egală măsură, de cercetările muzicologice şi de tradiţia orală vie.


 


Concertul "Melosul Bizanţului" își propune să descopere publicului frumuseţea, ritmul şi bucuria cântării bizantine. Invitatul extraordinar al concertului este Ioannis Arvanitis, din Atena, unul dintre cei mai renumiţi cântăreţi de muzică bizantină şi totodată un specialist în paleografie muzicală, autorul teoriei care permite cea mai plauzibilă reconstrucţie a cântărilor din perioada Imperiului Bizantin.


 


 


Programul Concertului "Melosul Bizanţului"


Sala Radio, Studioul "Mihail Jora", Str. General Berthelot nr. 60-64


Joi, 3 noiembrie, 19:00


 


Partea I-a


 


1. Exapostilarii la praznicul Sfântului Sava, glas 3, melodie tradiţională, traducere metrică de diacon Constantin Cornel Coman


2. Cântare responsorială: Cântarea celor trei tineri, glas 1, melodie tradiţională


3. Cântare antifonică: Treptele antifoanelor Învierii, glas 2, pusă pe note de Grigorie Protopsaltul şi Hurmuz Hartofilax, tălmăcită în româneşte de Macarie Ieromonahul, sec. XIX


4. Cântare pe opt glasuri: Slava vecerniei la Adormirea Născătoarei de Dumnezeu, de Petru Lambadarie, sec. XVIII, adaptată în româneşte de Dimitrie Suceveanu


5. Polieleu Robii Domnului, glas 1, după Grigore Simonopetritul, sec. XX


6. Exapostilarii la praznicul Sfântului Nicolae, glas 2, melodie tradiţională, traducere metrică de diacon Constantin Cornel Coman


7. Irmos calofonic: Τη εικόνι τη χρυσή (Chipului celui de aur), glas 4, de Petru Berechet, sec. XVII-XVIII. Cratimă, glas 4, de Ioan Protopsaltul, sec. XVIII


 


Partea a II-a


 


8. Canonul Sfinţilor Brâncoveni, cântările I-a şi a VIII-a, cu catavasiile Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, glas 1, alcătuire a diaconului Constantin Cornel Coman, sec. XXI


9. Anagramă: Πανάγιε Νικόλαε (Preasfinte Nicolae), glas 5, de Ioan Cucuzel, sec. XIII, transcrisă de Ioannis Arvanitis


10. Pasapnoarie cu cratimă, glas 3, de Mihalache Moldovlahul, sec. XVIII