Locatie

Centrul Cultural ARCUB - Batistei

Descriere
Unde Str. Batiste nr. 14 020937  Bucuresti,  Romania

ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București a fost înfiinţat în anul 1996, fiind un serviciu public de cultură aflat sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.


ARCUB  este singura instituţie de acest fel din România care are rolul de punte între autoritatea locală şi societatea civilă, proiectele culturale pe care le realizează având o importantă componentă socio-educativă.


Activitate ARCUB 


- organizează programele culturale proprii ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, atât cele care sunt iniţiative ale acestuia, cât şi cele care decurg din derularea unor relaţii de colaborare locale, regionale, naţionale sau internaţionale


- iniţiază, menţine şi dezvoltă legaturi cu instituţii publice, asociaţii culturale şi alte structuri neguvernamentale, în scopul diversificării ofertei culturale locale, al promovării identităţii culturale a oraşului Bucureşti


- organizează, în regie proprie sau în colaborare cu alte instituţii publice şi organisme neguvernamentale, expoziţii, spectacole, concerte şi alte manifestări cu caracter cultural


- susţine iniţiative de cercetare şi experimentare a noi modalităţi de expresie artistică


- încurajează explorarea şi utilizarea unor spaţii neconvenţionale de exprimare cultural-artistică


- promovează şi sprijină activităţi de studiu şi cercetare cu privire la istoria şi civilizaţia oraşului Bucureşti


- produce, editează şi difuzează cărţi şi reviste, material audio-vizual, precum şi alte asemenea produse culturale


- organizează şi administrează ateliere de creaţie cultural-artistică