Locatie

TEATRUL DE BALET SIBIU (SINDICATE)

Descriere
Unde Str. Emil Cioran 1A 550270  Sibiu,  Romania

 Casa de Cultura a Municipiului Sibiu este o institutie publica, care desfasoara activitati in domeniul cultural, de informare si de educatie permanenta. Institutia îşi desfăşoară activitatea în principal pe baza de programe şi proiecte elaborate de conducerea acesteia, în concordanţă cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, urmărind în principal realizarea următoarelor obiective:


- oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;


- conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;


- educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie; finanţarea de programe, proiecte şi acţiuni culturale şi sportive;


- desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.