Securitate si confidentialitate

ARTICOL DE INFORMARE SI CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC EVENTIM.RO prelucreaza date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra ("Date cu Caracter Personal") in vederea indeplinirii unor operatiuni si scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatilor de marketing si publicitate specifice derularii activitatii noastre.

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate si prelucrate numai in masura permisa prin Legea nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

Datele ce urmeaza a fi colectate direct de la dvs. se refera la : nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail si codul numeric personal. Informatiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restrictiilor de securitate si protectie impuse de lege.

Informatiile vor fi folosite in scopul general al realizarii operatiunilor de marketing ale societatii, si, in special, in scopul derularii operatiunilor de vanzare-cumparare on-line a biletelor aferente diverselor evenimente organizate de/in colaborare cu EVENTIM.RO. In cazul in care refuzati furnizarea acestor date, vanzarea-cumpararea biletelor nu se va putea efectua.

Datele cu Caracter Personal vor fi controlate de catre utilizatori autorizati, identificati prin numele unic de utilizator. Partenerii contractuali ai societatii vor avea de asemenea acces la aceste informatii in scopul realizarii scopurilor prezentate mai sus. In cazul in care compania noastra, sau o parte din aceasta va fi vanduta, va fuziona sau va fi transferata in alt mod catre o alta entitate, acestea vor avea acces, in conditiile mentionate anterior, la Datele cu Caracter Personal. De asemenea, este posibil ca, in anumite circumstante, sa fie nevoie sa divulgam datele dvs. catre anumite autoritati legale si de reglementare (inclusiv autoritatile fiscale), catre contabilii, auditorii, avocatii sau alti asemenea consilieri externi ai companiei, sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizatiile financiare etc). Vom putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune, sau in situatia in care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale.

Societatea noastra va putea colecta si stoca aceste informatii in orice forma. Acestea vor fi stocate pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii societatii. Am implementat anumite masuri de securitate pentru a asigura confidentialitatea informatiilor din baza noastra de date, in conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislatie.

In conformitate cu legea 677/2001, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

• Dreptul de a va accesa Datele cu Caracter Personal

• Dreptul de a solicita rectificarea, stergerea sau blocarea corespunzatoare a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal

• Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale)

• Dreptul de a va adresa instantei de judecata in legatura cu orice incalcare a drepturilor dumneavoastra cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile la care se face referire in alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate societatii noastre.


Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastra, care urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate, si ca sunteti de acord ca aceste Date cu Caracter Personal sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii societatii.

CONSIMTAMANT

Accept prezentul formular pentru a indica faptul ca:

• Am citit si am inteles in totalitate cele de mai sus si consimt la prelucrarea si utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, in conformitate cu cele indicate in prezentul articol.